Zarządzanie zasobami biura

System do zarządzania zasobami biura z możliwością rozszerzenia o dodatkowe funkcjonalności:

Pracownicy, Managerowie oraz Administracja budynku mają zapewnioną możliwość dostępu do informacji o stanie zajętości biura, osobach które znajdują się w biurze w danej chwili oraz zasobach, które są dostępne dla pracowników oraz całych zespołów. Zasoby można rezerwować oraz nimi zarządzać co otwiera wiele nowych możliwości zarówno dla mniejszych jak i większych organizacji.

System proponowany przez Furniko opiera się o 3 moduły: Welcome, Work i Meet, które połączone są ze sobą przy pomocy jednego wygodnego w obsłudze interfejsu. W zależności od stopnia dostępu użytkownika, dostępne są różne funkcje w portalu jak i poprzez urządzenia mobilne lub w programie Ms Outlook. 

Welcome to moduł, który umożliwia łatwą rejestrację pracowników wchodzących do biura w trybie bezobsługowym. Moduł Welcome pozwala także efektywnie i bezpiecznie zarządzać wizytami osób spoza organizacji, które rejestrując się w urządzeniu instalowanym na recepcji wysyłają automatycznie powiadomienie do osoby z organizacji na urządzenia mobilne i e-mail o swojej wizycie. 

 

Work to moduł, który umożliwia rezerwację stanowisk pracy przez pracowników przy pomocy portalu, urządzeń mobilnych, z poziomu biurka lub programu MS Outlook z wgraną wtyczką Plug-in. Moduł Work można rozszerzyć o dodatkowe sensory, które umożliwiają zbieranie danych o zajętości stanowisk oraz między innymi anulować rezerwacje typu „no show”. Moduł Work umożliwia również bezpieczne zarządzanie bezpieczeństwem sanitarnym poprzez wysyłanie informacji o potrzebie dezynfekcji stanowiska, które przestało być użytkowane przez pracownika oraz wykluczać stanowiska pracy z puli dostępnych do rezerwacji co pozwala sprawnie zarządzać dystansem społecznym bez potrzeby re-aranżacji przestrzeni. Moduł Work umożliwia również sterowanie dostępnymi do rezerwacji stanowiskami w sposób zgodny z przyjętymi zasadami dystansu społecznego na czas pandemii COVID-19. Użytkownicy mogą rejestrować się przy biurku z użyciem karty RFID, czyli w sposób bezdotykowy co podnosi bezpieczeństwo sanitarne w obrębie stanowisk pracy.

Meet to moduł, który umożliwia rezerwację spotkań w wyznaczonych pomieszczeniach. Rezerwacji można dokonać w ten sam sposób co rezerwacji stanowisk pracy w module Work. Moduł Meet można doposażyć w ekrany instalowane przed salkami do spotkań oraz w obszarze stref, które można rezerwować. Dotykowe ekrany informują o planowanych spotkaniach oraz informują o aktualnym statusie salki. Z poziomu ekranu można dokonać rezerwacji salki używając karty RFID i logując się do systemu. Salki mogą mieć przypisane atrybuty dotyczące wyposażenia oraz wielkości co pozwala łatwo rezerwować pomieszczenie odpowiednie dla Twoich potrzeb. Dodatkowe funkcje jak catering, obsługa techniczna można wykorzystać do przekazywania informacji odpowiednim osobom o potrzebie dezynfekcji salki po spotkaniu. Sensory obecności, które można dokupić do systemu pozwalają monitorować stan zajętości pomieszczeń oraz np. likwidować z kalendarza spotkania, na których nikt się nie pojawił. 

- Moduły systemu do rezerwacji i zarządzania zasobami biura można rozszerzyć o funkcję Mapowania oraz tzw. Wayfinding. Mapowanie powierzchni pozwala wgrać plan powierzchni piętra lub pięter budynku i zaznaczyć na tych planach pomieszczenia oraz stanowiska pracy, które można rezerwować. Dzięki temu pracownicy będą mogli łatwiej odnaleźć swoich kolegów, którzy zarezerwowali stanowisko lub salkę. Wayfinding pozwala przekazywać informacje o lokalizacji zasobów wraz z ich statusem w czasie rzeczywistym przy pomocy wyświetlaczy. Monitory ustawione np. w pobliżu wind na poszczególnych piętrach pozwolą łatwo odnaleźć drogę do konkretnych pomieszczeń, które można rezerwować. 

Portal systemu umożliwia wygodne zarządzanie zasobami biura w różnych lokalizacjach. Jeżeli stanowiska pracy i salki wyposażone są w sensory, portal umożliwia analizę zebranych danych o zajętości oraz innych informacji, które pomogą optymalizować przestrzeń Twojego biura. 

System oferowany przez Furniko jest bezpieczny dla każdej instytucji. Instalacja systemu może odbyć się na serwerach Twojej firmy z uwzględnieniem najbardziej rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa.  

Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek). Akceptuję Polityka prywatności